პირველი უძრავი ქონების პორტალი საქართველოში!
  • შესვლა და რეგისტრაცია

როგორ ვიყიდოთ უძრავი ქონება საქართველოში? რეგისტრაციის პროცესი.

გააზიარეთ გვერდი მეგობრებთან.

საქრთველოში საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე წარმოებს იუსტიციის სახლში (საქრთველოს იუსტიციის სამინისტრო). გაფორმების ყველა პროცესი "ღია და გამჭვირვალეა". უკეთესი გარანტის ნახვა შეუძლებელია.

საზღვარგარეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ შეიძინონ ნებისმიერი სახის უძრავი ქონება. დოკუმენტების გაფორმებისათვის საჭიროა, მხოლოდ საზღვარგარეთის პასპორტი.

გაფორმების ღირებულება დამოკიდებულია ვადებზე:
  • ერთ დღეში: $70.
  • ოთხ სამუშაო დღეში: $25.

რეგისტრაციის პროცესი:
  • ყიდვა-ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმება მყიდველსა და გამყიდველს შორის. ხელშეკრულება ფორმდება და რეგისტრირდება იუსტიციის სახლში. (საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო).
  • თანხა ირიცხება მყიდველის მიერ გამყიდველის ანგარიშზე. გადახდა შესაძლებელია, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.
  • საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე, რომელსაც ადასტურებს ნასყიდობის ხელშეკრულება და გადახდის ქვითარი. რეგისტრაცია ფორმდება იუსტიციის სახლში (საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო).

უძრავი ქონების შეძენისას საქართველოში თანხის ტარება აუცილებლობას არ წარმოადგენს. გადახდა წარმოებს, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით. ყველაზე გავრცელებული ფორმაა საბანკო ანგარიშსწორება.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ ანგარიშის გახსნა სქართველოს ნებისმიერ ბანკში შეზღუდვების გარეშე, საჭიროა მხოლოდ პასპორტი და ფული. ზოგ შემთხვევაში (დიდი რაოდენობის თანხა) ბანკებს აქვთ უფლება მოითხოვონ ფულის წარმომავლიბის ისტორია.

უძრავი ქონების შეძენისას სამშენებლო ფირმებთან თანხის ანაზღაურება ხდება ნაციონალურ ვალუტაში (ქართული ლარი), ხდება სამშენებლო კომპანიის ანგარიშზე გადახდილი თანხის კონვერტაცია საქართველოს ნაციონალური ბანკის კურსით გადახდის დღისათვის. ჩვენს საიტზე მითითებულია ფასები ა.შ.შ. დოლარში სამაუშაოს გასაადვილებლად.

ამონაწერი საკუთრების შესახებ საჯარო რეესტრიდან, ნებისმიერს შეუძლია მიიღოს ელექტრონულად საქართველოს საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, სადაც მითითებულია (საკუთრების უფლება, ყადაღა. იპოთეკა, დავალიანება და სხვა).

ყიდვა-ნასყიდობია ხელშეკრულება და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან შედგება მხოლოდ ქართულ ენაზე. სურვილის შემთხვევაში მომხმარებლის სურვილისამებრ შესაძლებელია:
  • თარგმანი მომხმარებლის ენაზე (3-6 ფურცელი) თარჯიმანთა ბიუროში. ღირებულება -5$ გვერდი.
  • თარგმანის ნოტარიული დამოწმება. ღირებულება -15$.

მეტი დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება, შეგიძლიათ საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:
http://psh.gov.ge/main/menus/3
http://nbe.gov.ge/index.php?sec_id=367&lang_id=GEO

ბოლო 30 დღეში

დამატებულია ობიექტები: 161
ნახულია (საქართველოდან): 63843
ნახულია (სხვა ქვეყნებიდან): 118565
გაყიდულია: 2
Агентство недвижимости
"New Batumi"
"New Batumi"
Телефон:
+995 593-50-40-40
Адрес офиса:
Батуми, ул.Пиросмани 8.
Количество объектов: 6857
Открыть страницу продавца

რეკლამა ჩვენს პორტალზე

X

დაგავიწყდა პაროლი?
შესვლა Facebook-ით
ობიექის დასამატებლად საჭიროა რეგისტრაცია.
მე უკვე მაქვს ანკეტა
რეგისტრაცია Facebook-ით